Darželis Dvaraka

Taisyklės

 1. Vaiką į darželį reikia atvežti iki 8 valandos ryto.
 2. Vaikas iš darželio turi būti paimamas su darželio auklėtojais sutartu laiku arba iki darželio darbo dienos pabaigos. Jei nepavyksta atvykti laiku, būtina apie tai pranešti.
 3. Jeigu vaikas darželį pradeda lankyti pirmą kartą, tėvai turi teisę pirmą savaitę darželyje praleisti kartu su vaiku.
 4. Atvedę vaiką į grupę jo rankytę perduokite auklėtojai. Tokiu būdu visi būsime užtikrinti jūsų vaiko saugumu.
 5. Auklėtoja gali nepriimti vaiko į darželį, jei yra temperatūra arba yra matomų ligos požymių, prasta savijauta ir pan.
 6. Prašome kuo anksčiau informuoti darželio direktorių, jeigu vaikas susirgo ir neatvyks į darželį.
 7. Vaikui susirgus darželyje personalas nedelsiant informuoja tėvus ir, jei būtina, suteikia pirmąją medicinos pagalbą. Tokiu atveju tėvai vaiką turi pasiimti nedelsdami.
 8. Jeigu vaiką iš darželio pasiims kitas, nei įprasta, asmuo, privalu apie tai įspėti auklėtojus. Darželio personalui nepažįstamiems asmenims vaikai neatiduodami.
 9. Visos su darželio veikla susijusios aktualijos skelbiamos skelbimų lentoje. Čia taip pat rasite reikalingus telefono numerius, savaitės veiklos planą ir maisto meniu.
 10. Vaikai į darželį turėtų būti aprengti patogiai ir atsižvelgiant į oro sąlygas.
 11. Užsiėmimams lauke vaikai turėtų turėti kitus drabužius, kurių negaila supurvinti.
 12. Darželyje visada turėtų būti vienas švarių drabužių komplektas.
 13. Būtina informuoti darželio personalą apie vaiko turimas alergijas.
 14. Į darželį neštis saldumynų negalima.
 15. Į darželį vaikai gali atsinešti vieną žaislą ir jis turi būti didesnis nei 10 cm. Atsineštu žaislu neturi būti gaila dalintis su kitais vaikais. Darželis neatsako už žaislo sugadinimą ar praradimą.