Fizinis aktyvumas, judėjimas yra vienas iš svarbiausių prigimtinių vaiko poreikių, todėl būtina
skatinti tiek spontanišką, tiek specialisto tikslingai inicijuojamą vaiko fizinį aktyvumą. Atliekant mankštas gaminasi cheminiai junginiai darantys įtaką tiek fizinei vaiko būklei, tiek emocinei būsenai.

Judėjimas garantuoja vaiko asmens gerovę – stiprina vaiko sveikatą, sveikos gyvensenos įgūdžius, gerina jo emocinę savijautą, tobulina vaiko judesius bei laikyseną, didina jo ištvermingumą.